Hæders motivation


Ja, så er endnu et år gået. Et år med succes for nogle, og udfordringer for andre.

Inden for den fysiske træning har der også været succes bl.a. med det nye kravskoncept Forsvaret har indført, hvor der mere end nogensinde skal være sammenhæng mellem krav og kapacitet. Ligeledes har der indenfor den afart af fysisk træning der vel egentlig hedder idræt, været stor aktivitet hvilket modtageren har været eksponent for.

Modtageren af FAGIs hæderspris har vist, gennem ord og handling, at succes og gode solide præstationer, godt kan finde sted på afdelings-niveau selvom man har store udfordringer på ”Koncern-niveau”.

FAGI har gennem en årrække haft et forbilledligt samarbejde med modtageren af prisen, om at kunne bruge ”løs” af de to nok vigtigste ressourcer, personel og tid.

Der har været mange grunde til at sige ” Nej tak, vi har ikke tid!! skuddene knalder – tjenesten kalder” da det, at uddanne soldater typisk tager mere tid end der er afsat.

Dette har dog aldrig afholdt modtageren fra at vise overskud og overblik ved prioritere den fysiske træning, men også at lade personellet deltage i andre idrætssammenhænge, blandt andet fodbold, håndbold, skydning, triatlon og meget, meget mere.

Statutterne for uddeling af vandrepokalen nævner at pokalen er:

”..en vandrepokal, der hvert år kan udleveres til et af foreningens medlemmer, som i det forgangne år har ydet en særlig indsats for FAGI.

Prisen uddeles af bestyrelsen en gang årligt til et medlem, der enten som leder eller aktiv, har ydet en særlig indsats i FAGI.”

FAGIs bestyrelse valgt at bøje statutterne lidt, da vi mener at modtageren i de seneste 5 år har en stor aktie i, at FAGI fremstår som en yderst aktiv og kompetent idrætsforening – aktiv fordi vi, som forening, har deltaget i, og vundet mange mesterskaber gennem årene – hvilket modtageren har den største aktie i, og kompetent fordi bl.a. rekrutteringsarbejdet, når det skal stilles hold, er af stor kvalitet. Vi skal heller ikke glemme at dette også er medvirkende til at give Telegrafregimentet ”Credit” i resten af Forsvaret.

Ved at overrække denne pris til modtageren håber vi også, at der fremadrettet vil være grobund for et mindst lige så godt samarbejde og lige så stor fleksibilitet når FAGIs medlemmer skal ud og repræsentere Telegrafregimentet og våbenarten som et hele, ved fremtidige idrætsarrangementer.

Lad mig afslutte med at bede Chefen for 2 UDDBTN om træde frem, og på vegne af hele bataljonen, modtage FAGIs hæderspris for 2009 med et stort tak indsatsen og tillykke.